Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
7.3.2Adoptie groen door inwoners
Groen- en reststroken82.411-43.40039.011
TotaalAdoptie groen door inwoners82.411-43.40039.011
Saldo van lasten en baten82.411-43.40039.011