Wat gaan we daarvoor doen?

De omgeving van een aantal scholen is veiliger ingericht, maar het gedrag van ouders is weinig veranderd. We gaan daarom steviger inzetten op gedragsbeïnvloeding om dit te verbeteren.