Wat willen we bereiken?

Een betrouwbaar en professioneel openbaar bestuur

Het is belangrijk dat inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. Dit betekent dat we:

  • uitvoering geven aan de geldende wet- en regelgeving;
  • duidelijke informatie geven over procedures en besluiten;
  • weten wat er leeft binnen de samenleving en belangrijke partijen betrekken bij het beleid;
  • verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.
Wat gaan we daarvoor doen?