Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
8.4.2Publieke verantwoording
Gemeenteraad596.400596.400
Raadsfracties36.80036.800
Rekenkamercommissie54.70054.700
Griffie260.263260.263
College van B&W1.139.8311.139.831
Begroting & verantwoording79.00079.000
TotaalPublieke verantwoording2.166.9942.166.994
8.4.3Organiseren verkiezingen
Verkiezingen97.63997.639
TotaalOrganiseren verkiezingen97.63997.639
8.4.4Bestuurlijke samenwerking
Samenwerkingsverbanden368.540368.540
TotaalBestuurlijke samenwerking368.540368.540
Saldo van lasten en baten2.633.1732.633.173