Wat gaan we daarvoor doen?

Met elkaar & voor mekaar

We stimuleren onze inwoners om zoveel mogelijk maatschappelijke initiatieven te ontwikkelen. Als we bij een initiatief nodig zijn, werken we samen. In de rol van actieve partner of in een ondersteunende of faciliterende rol. We bevorderen dat elke kern minimaal één initiatief neemt om een maatschappelijk doel of activiteit te bereiken. Voor onze gehele gemeente zetten we in op 15 initiatieven. Minimaal één keer per jaar rapporteren we u over de stand van zaken.