Wat willen we bereiken?

Wij gaan ervan uit dat de individuele inwoner zelf  – met zijn netwerk - vorm kan geven aan het dagelijks leven. Wanneer de inwoner dit door omstandigheden of beperkingen niet kan, zijn er algemene voorzieningen. Daarop kan iedereen een beroep doen. En als dat noodzakelijk is, zijn er ook individuele (maatwerk-) voorzieningen of een uitkering.
Voor de inkoop van veel van die voorzieningen werkt Lingewaard samen met andere gemeenten in onze regio. Dat doen we in een ‘gemeenschappelijke regeling’ (de MGR, een ‘Verbonden Partij’).

Wat gaan we daarvoor doen?