Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen ervoor dat de jeugd een goede toegang heeft tot alle vormen van ondersteuning en jeugdhulp. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met alle aanbieders van algemene en vrij toegankelijke voorzieningen. Ook kopen we verschillende soorten zorg in. Deze zijn afhankelijk van het specialisme en hoe vaak bepaalde zorg noodzakelijk is. Daarvoor werken we in 2018 in de regio samen in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR, een “Verbonden Partij’). We waarborgen daarmee de continuïteit, de beschikbaarheid en de kwaliteit van deze hulp.

Selecteer een onderwerp