Wat gaan we daarvoor doen?

We besteden extra aandacht aan het vergroten van de mogelijkheden voor ouderen om langer thuis te wonen. Dit bespreken we met woningcorporaties. Ook leggen we een voorstel aan u voor over de blijvers-lening. Dat is een lening die bedoeld is om de woning zo aan te passen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.