Wat gaan we daarvoor doen?

Lingewaard is een aantrekkelijke gemeente vanwege de groene ruimte, het rivierenlandschap en de relatieve rust vlakbij de stad. We stimuleren deze kracht door vooral kleinschalige en in het landschap passende mogelijkheden voor toerisme en recreatie te faciliteren. Dat doen we via de regels in onze bestemmingsplannen die kleinschalige ontwikkelingen kunnen toestaan zoals een Bed & Breakfast. Soms moeten we daarbij voorwaarden stellen om te voorkomen dat juist die kwaliteit van “groen en rust” verloren gaat.