Wat gaan we daarvoor doen?

We verbeteren de doorstroming door kruispunten beter vorm te geven en verkeerslichten beter af te stellen. Ook passen we de haakse bochten in de Karstraat aan.