Gemeenteraad

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard (fractievoorzitter )

Mw. M.J. Bouwmeister-Bremer

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. W.J. de Bruin

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. H. Minkhorst

Lokaal Belang Lingewaard

Mw. C.B.P. Claassen

SP  (fractievoorzitter)

Dhr. T. Anema

SP

Dhr. B.J.A. Claassen

SP

Mevr. M.A.C. Janssen

SP

Dhr. ing. H.J.J. Arends

CDA (fractievoorzitter)

Dhr. H.G. Gertsen

CDA

Mw. mr. J.J.A.M. Leenders-van Heck

CDA

Mw. B.H.L. Raes

CDA

Dhr. F.M. Schut

B06 (fractievoorzitter)

Dhr. P.B.H. Geurtz

B06

Dhr. drs. P.A.T.W. Hegeman

B06

Dhr. N.T.P. Hubers

B06

Dhr. J.H.M. van der Welk

B06

Dhr. J.G.T. Janssen

lingewaard.NU (fractievoorzitter)

Mw. mr. M.J.A. van Aalten-Janssen

lingewaard.NU

Dhr. F.H. den Houting

lingewaard.NU

Dhr. drs. P. Houtsma

lingewaard.NU

Dhr. drs. M.M. van de Woerdt

VVD (fractievoorzitter)

Dhr. T.B.M. Aaldering

VVD

Dhr. B.L. de Pauw

VVD

Dhr. S.J.H.G. Wannet

D66 (fractievoorzitter)

Dhr. drs  P.M. Cuypers

D66

Dhr. A.H. Nijboer

D66

Dhr. dr. M.J.A. van den Bos

PvdA (fractievoorzitter)

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks (fractievoorzitter)

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

Fractievoorzittersoverleg

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard

Mw. C.B.P. Claassen

SP

Dhr. ing. H.J.J. Arends

CDA

Dhr. F.M. Schut

B06

Dhr. J.G.T. Janssen

lingewaard.NU

Dhr. drs. M.M. van de Woerdt

VVD

Dhr. S.J.H.G. Wannet

D66

Dhr. dr. M.J.A. van den Bos

PvdA

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

Agendacommissie

Mw. M.J. Bouwmeister-Bremer

Voorzitter (plv. voorzitter van de raad)

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Lid (voorzitter raad)

Dhr. T.B.M. Aaldering

Lid (clustervoorzitter PA)

Dhr. dr. M.J.A. van den Bos

Lid (clustervoorzitter PA)

Dhr. F.H. den Houting

Lid (clustervoorzitter PA)

Dhr. N.T.P. Hubers

Lid (clustervoorzitter PA)

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

College van burgemeester en wethouders

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter

Dhr. J.H.A.P. Sluiter

Wethouder

Dhr. Th.W.M. Peren

Wethouder

Dhr. Th. Janssen

Wethouder

Mw. drs. H.W.M. Witjes

Wethouder

Dhr. drs. J. Wijnia

Gemeentesecretaris