Wat willen we bereiken?

Stimuleren veilig gedrag

We doen er alles aan om onze inwoners, ondernemers en bezoekers een veilige woon-, werk- en leefomgeving te bieden. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van brandweer en politie. We dragen ook bij aan een veiligere samenleving door (lokale) initiatieven te stimuleren, zoals WhatsApp buurtpreventie en Burgernet.

Wat gaan we daarvoor doen?