Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
8.1.1Brandweer, ambulance & rampenbestrijding
Explosievendetectie en -ruiming58.67058.670
Crisisbeheersing en Brandweer1.909.2531.909.253
Brandweerposten - Beheer & Onderh.97.28497.284
TotaalBrandweer, ambulance & rampenbestrijding2.065.2072.065.207
8.1.2Veilige woon- en leefomgeving
Plaagdierbestrijding137.500137.500
Bouwen - Handhaving460.973-10.000450.973
Uitvoering APV en Bijz. wetten338.085-36.600301.485
TotaalVeilige woon- en leefomgeving936.558-46.600889.958
8.1.3Beperken overlast
Uitvoering Openbare Orde & Veiligh.234.287234.287
Beleid Openbare Orde & Veiligheid263.307263.307
TotaalBeperken overlast497.594497.594
Saldo van lasten en baten3.499.360-46.6003.452.760