Wat willen we bereiken?

In Lingewaard kunnen alle inwoners volwaardig deelnemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren zonder problemen opgroeien en optimale ontwikkelingskansen hebben. We ondersteunen passende jeugdvoorzieningen en zorgen voor goede mogelijkheden voor onderwijs en opleiding.

Wat gaan we daarvoor doen?