Wat willen we bereiken?

Biodiversiteit ofwel variatie in de natuur is belangrijk voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, kortom voor de kracht van onze omgeving. Daarom willen we dat in de natuurgebieden maar ook in het hele landelijk gebied en ons eigen groen in de woonkern, meer variatie ontstaat. We willen daarvoor ook samenwerken met agrariërs, natuur- en agrarische organisaties en met particulieren en verenigingen.

Wat gaan we daarvoor doen?