Wat willen we bereiken?

We willen de bedrijvigheid in het glastuinbouwgebied en op onze bedrijventerreinen bevorderen. In dat licht zijn we vóór regionale samenwerking en verbeteren we de dienstverlening aan ondernemers. Het glastuinbouwgebied dat vroeger bekend stond als Bergerden plus het herstructureringsgebied en het bedrijventerrein Agropark promoten we als het moderne glastuinbouwgebied “Next Garden”.

Het Regionaal Programma Werklocaties kan grote gevolgen hebben op de uitgifte van de bedrijventerreinen Pannenhuis II, Houtakker II en Agropark II. Deze terreinen kunnen nog gronden uitgeven tot 2021. Daarna kan de bedrijfsfunctie mogelijk vervallen en kunnen de niet verkochte gronden een nieuwe bestemming krijgen. Dit afschrijven van de bedrijventerreinen kan grote financiële consequenties hebben voor de gemeente. Dit risico is opgenomen in de begroting. Via onder meer extra marketing en acquisitie zal de verkoop gestimuleerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen?