Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
3.1.1Kleinschalige toeristische activiteiten
Toerisme140.480-93.60046.880
Recreatieve voorzieningen113.753-5.900107.853
TotaalKleinschalige toeristische activiteiten254.233-99.500154.733
3.1.2Bekendheid recreatief product
Kermis169.878-120.00049.878
Evenementen229.632-3.000226.632
TotaalBekendheid recreatief product399.510-123.000276.510
3.1.3Landschap en cultuurhistorie
Park Lingezegen256.502-41.329215.173
TotaalLandschap en cultuurhistorie256.502-41.329215.173
Saldo van lasten en baten910.244-263.829646.415