Wat gaan we daarvoor doen?

We vergelijken de totale gemeentelijke woonlasten in Lingewaard met de gemiddelde gemeentelijke woonlasten in Nederland. Dit doen we op basis van de Atlas van de lokale lasten van Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). We kunnen het percentage voor 2018 pas bepalen als de Atlas beschikbaar is.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Gemiddelde WOZ-waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen uitgedrukt in euro’s.

€ 227.000

€ 227.000

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden**

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

€ 835

€ 835

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden*

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

€ 835

€ 835

* Eigenaren