Wat gaan we daarvoor doen?

Voorkomen misstanden

Onze eigen BOA’s werken op het gebied van toezicht en handhaving nauw samen met de politie en ODRA. Daarmee proberen we overlast te beperken. De BOA’s richten zich voornamelijk op:

  • Parkeeroverlast;
  • Hondenoverlast;
  • Afval;
  • Horeca/evenementen.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

4,0

4,0