In 2016 en 2017 was een van de kernprojecten van onze organisatieontwikkeling het project Planning en Control in Lingewaard (PIL-project). In dit project is onder andere een vereenvoudiging van de financiële administratie gerealiseerd. Het aantal producten is teruggebracht van ongeveer 550 naar iets meer dan 150 “echte” producten. Het aantal kostensoorten is eveneens teruggebracht van ongeveer 650 naar iets meer dan 150. Tot en met de begroting 2017 waren de 550 producten samengevoegd in verschillende productgroepen. In het financieel overzicht per programma werden de budgetten op het niveau van de productgroepen gepresenteerd. Omdat het aantal producten aanzienlijk is verminderd werken we vanaf 2018 niet meer met productgroepen. Het financieel overzicht presenteren we dan ook niet meer op het hogere niveau van productgroepen maar op het niveau van de nieuwe producten.