Wat willen we bereiken?

We versterken de eigen identiteit van de omgeving door de nadruk te leggen op kenmerken die typerend zijn voor het Betuwse landschap, het rivierenlandschap en de eigen sfeer van de verschillende woonkernen. Dit vergroot het “thuisgevoel” en de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?