Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
4.2.1Monumenten
Monumenten & Archeologie91.50091.500
TotaalMonumenten91.50091.500
4.2.2Betrokkenheid inwoners bij erfgoed
Cultuur137.994137.994
TotaalBetrokkenheid inwoners bij erfgoed137.994137.994
4.2.3Landschappelijke structuren
Ruimtelijke ontwikkeling708.120-60.300647.820
Natuur en landschap182.870182.870
TotaalLandschappelijke structuren890.990-60.300830.690
Saldo van lasten en baten1.120.484-60.3001.060.184