Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan het fietspadennetwerk in de gemeente aanvullen. Ook werken we mee aan het mogelijk maken van doortrekking A15 en de aanleg van een parallelle snelfietsroute. Het bedrijventerrein De Houtakker sluiten we aan op de Van Elkweg. We blijven in gesprek met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland om een extra aansluiting op de A325 te maken. Daarmee kunnen we Bemmel aan de westzijde verbinden met de A325.