Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het Centrum van Huissen is een Verkeersplan vastgesteld. Dit heeft geleid tot het autovrij maken van het Centrum en het omdraaien van de rijrichting voor het bevoorradingsverkeer. Tevens is een parkeeronderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan zijn  en is het vergunningenbeleid herzien en is gekozen voor het realiseren van het bezoekersparkeren op het parkeerterrein aan de Molenwei. Ook worden hier de parkeerplaatsen gerealiseerd voor initiatiefnemers die op eigen terrein niet in de parkeerbehoefte kunnen voorzien. Dit betekent dat het parkeerterrein aan de Molenwei, na de sloop van de tijdelijke AH zal worden vergroot. Verder zullen de benodigde gelden verkregen worden uit de bijdragen die initiatiefnemers storten in het parkeerfonds.
Tevens onderzoeken we structurele oplossingen voor parkeeroverlast van vrachtwagens op industrieterreinen.