Wat willen we bereiken?

We hebben een zorgplicht voor de riolering, huishoudelijke afvalverwijdering en gladheidsbestrijding. Deze zorgplicht zullen we nakomen. De negatieve effecten op het milieu en de leefomgeving moeten zo klein mogelijk zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?