Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
7.1.1Onderhoud infrastructuur
Algemene begraafplaatsen276.159-200.00076.159
Begraven38.79038.790
Verkeersregelinstallaties43.62043.620
Bewegwijzering en bebording220.724220.724
Civieltechnische kunstwerken66.51966.519
Wegen2.882.765-80.4002.802.365
Openbare verlichting719.117-13.000706.117
Schoonhouden infrastructuur352.305352.305
Straatmeubilair95.630-22.00073.630
Kunst in de openbare ruimte17.62517.625
TotaalOnderhoud infrastructuur4.713.253-315.4004.397.853
7.1.2Onderhoud groen
Dierenparken15.76215.762
Hondenuitlaatstroken138.550138.550
Onderhoud openbaar groen1.936.5051.936.505
TotaalOnderhoud groen2.090.8162.090.816
7.1.3Onderhoud gebouwen
Eigendommen371.258-75.380295.878
Overige gebouwen551.114551.114
TotaalOnderhoud gebouwen922.372-75.380846.992
Saldo van lasten en baten7.726.442-390.7807.335.662