Wat gaan we daarvoor doen?

Van 1 november tot en met 31 maart bestrijden we 24 uur per dag, 7 dagen in de week de gladheid. We doen dit met acht strooi-eenheden. In het gladheidbestrijdingsplan staat de strategie en de werkwijze. De routes liggen vast in een routebegeleidingssysteem. Daarmee voorkomen we overmatig zoutgebruik. De primaire routes zijn binnen drie uur na alarmering gestrooid. De secundaire routes strooien we alleen bij aanhoudende gladheid. In diverse wijken plaatsen we in overleg met de wijkplatforms zoutbakken. De bewoners zelf zorgen voor de uitvoering.