Wat gaan we daarvoor doen?

Samen kansen benutten

We werken soms samen met andere partijen om onze doelen te bereiken. Vaak zijn dit andere gemeenten. In 2018 geven we aandacht aan:

  • ICT-samenwerking met de gemeente Overbetuwe;
  • Verdere invulling van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein;
  • Evaluatie van de ODRA als verbonden partij;
  • Liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Bergerden;
  • Inrichten van de processen toezicht en beheer.