Wat gaan we daarvoor doen?

Algemene reserve
De algemene reserve is een van de belangrijkste onderdelen van onze weerstandscapaciteit. De algemene reserve is van voldoende omvang om aan de norm van weerstandscapaciteit te voldoen. Verder gebruiken we de algemene reserve voor de dekking van incidentele lasten.

Bestemmingsreserves
We informeren de raad in de jaarstukken over de inzet van deze reserves. Als het nodig is doen we dat ook  in de tussentijdse rapportage.

Voorzieningen
We onderbouwen de voorzieningen goed. Voor de onderhoudsvoorzieningen hebben we een actueel meerjarig onderhoudsplan. We stellen op basis hiervan vast welk niveau noodzakelijk is voor de voorziening. Afwijkingen rapporteren we in de tussentijdse rapportage of de jaarstukken.