Wat gaan we daarvoor doen?

Doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet

Iedere ambtenaar of bestuurder heeft de taak om het moreel juiste te doen. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, procedures, verboden en geboden. Het is ook een kwestie van mentaliteit, houding en gedrag. We richten ons op:

  • Oprichting permanente werkgroep integriteit (bestaande uit burgemeester, wethouder, twee raadsleden, griffier en directeur) die zich richt op het bevorderen van bewustzijn (thema’s zijn in ieder geval: ondermijning en dubbelrol inwoner-afgevaardigde);
  • Introductie van het thema integriteit als vast onderdeel van de gesprekken die door het management met medewerkers worden gevoerd (personele gesprekscyclus).