Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren diverse projecten uit om minder energie te gebruiken en om de productie van duurzame energie onder inwoners te bevorderen. We promoten de subsidie van de Rijksoverheid voor woningisolatie. In samenwerking met andere partijen gaan we door met het energieloket. Het energieloket adviseert inwoners bij energiebesparing en duurzame energieopwekking. De omgevingsdienst voert namens de gemeente de ODRA milieuadvisering en de vergunningverlening uit.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Diverse projecten om energiebesparing te bevorderen

Percentage energiebesparing door inwoners per jaar

1,5%

1,5%