Wat willen we bereiken?

Inwoners willen elkaar ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld in sociaal-culturele centra en andere accommodaties voor welzijnswerk, cultuur of sport.
Samen met onze inwoners vinden we de leefbaarheid in dorpskernen en wijken heel belangrijk. We stimuleren en ondersteunen inwoners om dorps- en wijkontwikkelplannen te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?