Wat gaan we daarvoor doen?

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er in Lingewaard een aangepaste zorgstructuur in het basisonderwijs waardoor ouders en leerkrachten beter betrokken zijn bij school en meer in hun kracht komen.De samenwerking van ‘Passendwijs’ (verantwoordelijk voor Passend Onderwijs in een deel van onze regio) en het basisonderwijs is nu structureel. Vanaf 2018 is er nog maar één landelijk kwaliteitskader voor alle peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Lingewaard. We stimuleren het gebruik van deze voorschoolse voorzieningen door hier meer bekendheid aan te geven.
De deskundigheid en de onderlinge samenwerking van professionals in de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool zijn heel belangrijk. De komst van diverse Integrale Kind Centra (IKC’s) draagt daartoe bij.

Selecteer een onderwerp