Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs op. We richten ons daarbij op  de locaties en de omvang van de onderwijshuisvesting voor de korte en lange termijn. Ook kijken we naar de staat van onderhoud van de gebouwen en  financiële mogelijkheden. Voor de korte termijn kijken wij naar de huisvesting van het PRO College.

Als het Rijk besluit om renovatie aan huisvestingsvoorzieningen toe te voegen, krijgen we samen met de schoolbesturen een nieuwe verantwoordelijkheid. Daarom bereiden we een aanpassing op de Huisvestingsverordening Onderwijs voor. Veel gebouwen zijn ouder dan veertig jaar. We verwachten daarom dat veel schoolbesturen van de nieuwe regeling gebruik gaan maken.

Het project Ot en Sienpad in Huissen ronden we in 2018 af. In de Zilverkamp in Huissen zijn dan twee toekomstbestendige Integrale Kind Centra (IKC) in combinatie met een Consultatiebureau. Gedurende dit proces kijken we gelijktijdig naar invulling van de vrijkomende gebouwen aan de Wagenweg en Appelbongerd.