Wat gaan we daarvoor doen?

In 2018 besteden we extra aandacht aan onderwijs voor volwassenen. We richten ons speciaal op het verminderen van het aantal laaggeletterden.  ROC Rijn IJssel verzorgt nu vooral het formele taalaanbod. We experimenteren met andere taalaanbieders. Daarbij staan pilots met aanpak van laaggeletterdheid via een niet-formeel taalaanbod centraal. In 2018 draait de pilot PRAGO (Praktisch Gericht Onderwijs) en we gaan scholen betrekken om laaggeletterdheid ook onder de aandacht te brengen 8-18 jaar. Daarnaast wordt in 2018 de 4 projecten van SWL ter bestrijding van laaggeletterdheid gemonitord.
We zijn lid van de Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken (GRO). De GRO heeft  een Educatieplan vastgesteld dat geldt tot en met 2018. De GRO gaat in 2018 verder als een module Onderwijs onder de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR, een ‘Verbonden Partij’).