Wat gaan we daarvoor doen?

We vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd bewust zijn van landschap en milieu. Daarom investeren we met subsidie aan de Stichting Lingewaard Natuurlijk in natuur- en milieueducatie voor alle basisscholen. Lingewaard Natuurlijk zorgt voor veldlessen, schooltuinen en de organisatie van de jaarlijkse Boomplantdag.