Wat gaan we daarvoor doen?

Ouders zijn verantwoordelijk voor het schoolvervoer van hun kinderen. We gaan verder met de volgende initiatieven:

  • Tijdens een keukentafelgesprek samen met de ouders bekijken of openbaar of maatwerkvervoer het meest passend is.
  • Kinderen samen met hun ouders te laten oefen met het zelfstandig reizen via het Openbaar vervoer
  • Kinderen die moeite hebben om zelfstandig te reizen met Openbaar vervoer te ondersteunen met de Go-Ov app. Go-Ov is een app op een smartphone waarmee mensen die moeite hebben om zelfstandig te reizen met het OV, stap voor stap worden ondersteund bij het maken van een reis van deur tot deur met gedetailleerde looproute- navigatie en actuele dynamische OV reis- informatie.

Het contract met de huidige aanbieder van leerlingenvervoer loopt af. In 2018 wordt besloten of het contract wordt verlengd of dat het ondergebracht wordt bij het gemeenschappelijk Doelgroepenvervoer (Avan).