Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan in 2018 verder met realiseren van het Sportbeleid 2016-2020. We geven speciaal aandacht aan de rol van sport om het Sociaal Domein te versterken (‘sport en preventie’, sociaal netwerk, gezond leven). We hebben daarvoor onder andere extra personele capaciteit beschikbaar.
We ondersteunen verenigingen om in deze ontwikkelingen mee te gaan, zoals ‘Open Club’ en ‘Vitale Sportparken’. Ook gaan we verder met de plannen voor de accommodatie bij voetbalvereniging Jonge Kracht. We breiden de kleedruimte bij voetbalvereniging De Bataven uit en we ondersteunen de opstart van een nieuwe turnaccommodatie voor Lingewaard.
Verduurzaming van de sportaccommodaties heeft onze extra aandacht. En meer algemeen de andere mogelijkheden van die accommodaties voor de directe omgeving. We ondersteunen in voorkomende gevallen het sporten en bewegen ‘in de openbare ruimte’.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

45

43