Wat gaan we daarvoor doen?

Wijken zijn door ons in beeld gebracht met ‘wijk-scans’. Zo krijgen we waardevolle gegevens over wat er leeft. Het geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de behoefte van inwoners aan maatschappelijke voorzieningen.In 2018  ontwikkelen wij integraal accommodatiebeleid (accommodatie- en vastgoedbeleid), om te komen tot een beleidskader dat als leidraad dient. Waarbij maatwerk per kern mogelijk is om voorzieningen optimaal af te stemmen op de lokale vraag.

We werken in 2018 met een nieuwe brede subsidieregeling. Het hele sociaal domein,  ‘werk’ en ‘leefbaarheid’ nemen we daarin mee. We willen hiermee de regels vereenvoudigen en subsidies beter laten aansluiten op de behoefte van inwoners en organisaties. Zo kunnen we ook nieuwe ideeën in de praktijk uitproberen.