Wat gaan we daarvoor doen?

Met Next Garden zetten we in op de ontwikkeling van de glastuinbouw en hieraan gelieerde bedrijvigheid. We bevorderen duurzame energie, innovatie, start-ups en (Eu-)regionale samenwerking. Ook gaan we door met de herstructurering van de glastuinbouw. Voorbeelden van projecten zijn een Food Ingredient Farm gericht op innovatieve teelt en verwerking van topische kruiden en specerijen, ontwikkeling van waterlinzen als alternatieve eiwitbron en verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
We geven tot en met 2020 aan dit programma invulling samen met de provincie en de sector. De provincie  heeft hiervoor € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is nog € 2,7 miljoen beschikbaar vanuit de eerste fase van de herstructurering. Het gemeentelijk deel daarvan (€ 700.000) is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Tot en met 2020 kan hiervan gebruik worden gemaakt.

In 2018 bepalen we alternatieve bestemmingen voor bedrijventerreinen die geschrapt dreigen te worden. We willen voorkomen dat gronden afgewaardeerd moeten worden naar agrarische waarden.