Wat gaan we daarvoor doen?

Soepel en rechtmatig verloop

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad plaats.  De voorbereiding en uitvoering zijn projectmatig ingericht. Het wettelijk kader is daarbij bepalend.