Wat gaan we daarvoor doen?

Veel fietspaden zijn te smal en liggen te dicht langs de rijbaan om het verkeer veilig en vlot af te wikkelen. Waar dat mogelijk is, gaan we fietspaden verbreden of vrij-liggende fietspaden aanleggen. Om de verkeersveiligheid te verhogen en oversteken te verbeteren, leggen we vluchtheuvels aan op kruispunten en oversteeklocaties op gebiedsontsluitingswegen. De verkeersveiligheid op de Ressensestraat heeft hierin een hoge prioriteit.

We willen dat weggebruikers zich socialer en veiliger gedragen in het verkeer. Daarvoor zetten we voorlichting en educatie in. Ook gebruiken we snelheidsdisplays. Scholen, verkeersouders en wijkplatforms kunnen hierin een rol spelen.

De effecten van ons beleid gaan we kwalitatief in beeld brengen.  Dan weten we in welke mate verkeersmaatregelen positief of negatief ervaren worden. We doen hiervoor navraag bij wijkplatforms, scholen en verkeersouders, via meldingen bij de gemeente en via politie en handhavers.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig

Aantal ziekenhuisopnames als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

8%

7%

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met fietser

Aantal ziekenhuisopnames als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

15%

15%

Het percentage geeft aan welk aandeel van de ongevallen leidt tot een ziekenhuisopname. In verband met vergrijzing en de toename van het gebruik van e-bikes neemt zonder maatregelen het aantal ongevallen toe.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

60km-inrichting op dijkwegen

lengte dijkweg waar maximum  toegestane rijsnelheid is verlaagd

10,5 km

20 km