Wat gaan we daarvoor doen?

Op maat informeren

We kiezen het juiste communicatiemiddel dat het beste past bij de boodschap en de doelgroep. Besluiten blijven we publiceren op de gemeentepagina. Daarnaast zetten we meer in op digitale publicatie via websites en apps. Inwoners kunnen daardoor besluiten filteren op postcode of thema. Ze kunnen ook makkelijk besluiten uit het verleden terugzoeken en doorklikken op achterliggende stukken. Daarnaast willen we ook het besluitvormingsproces van uw raad meer inzichtelijk en volgbaar maken in 2018. Dit proces start in het 4e kwartaal 2017 en wordt met uw raad vormgegeven.