Wat gaan we daarvoor doen?

Bij nieuwbouw maken we met ontwikkelaars afspraken over de aanleg van groen en speelruimte . Ook bij herstructurering in bestaande wijken letten we daarop. Binnen het huidige speelareaal zijn voldoende speelvoorzieningen aanwezig voor kinderen van verschillende leeftijden. Door verandering in samenstelling van de wijken kunnen meer of juist minder speelvoorzieningen nodig zijn. Uiteraard staat het inwoners vrij op dit punt initiatieven te nemen.