Wat gaan we daarvoor doen?

Riolering en waterzuivering
Onderhoud aan het rioleringsstelsel (inclusief gemalen, drukriolering, e.d.) voeren we uit op basis van jaarlijkse kwaliteitsinspecties. Waar nodig worden onderdelen van het rioolstelsel vervangen. Grote projecten in 2018 zijn:

  • Bosweistraat en omgeving in Bemmel;
  • de wijk ’t Zand in Huissen.

Daar vervangen we de bestaande riolering en worden verbeteringen aangebracht tegen wateroverlast.

Voor Angeren, Doornenburg, Haalderen en het bedrijventerrein Pannenhuis berekenen we of het rioolstelsel nog voldoende capaciteit heeft. Als dat nodig is stellen we verbeteringsmaatregelen voor c.q. voeren we die uit.

Watersysteem en waterberging
In het watersysteem, zoals watergangen en vijvers, brengen we verbeteringen aan. We doen dit om de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te voorkomen. In Angeren graven we een nieuwe watergang met waterberging.