Wat gaan we daarvoor doen?

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zelfredzaam en financieel onafhankelijk zijn. Wanneer dat (tijdelijk) niet lukt, kunnen ze financiële ondersteuning krijgen. Het aantal inwoners met een uitkering is de laatste jaren gestegen. Niet alleen door  de economische crisis maar ook door verandering van de groep bijstandsgerechtigden. Er zijn nu meer  statushouders en mensen met een arbeidsbeperking.
In 2018 zetten we  speciale trajecten in voor statushouders. Ook zoeken we lokaal naar geschikte arbeidsplaatsen.
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een licht herstel van de economie. Het effect hiervan is waarschijnlijk pas na 2018 te zien in ons uitkeringsbestand.
Met andere gemeenten verwachten ook wij in 2018 een tekort op het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten). Het Rijk kan gemeenten hiervoor een oplossing bieden door het verdeelmodel aan te passen.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar e.o..

18

17