Wat gaan we daarvoor doen?

We willen statushouders zoveel mogelijk zelfredzaam laten zijn. In de Speerpuntennotitie Statushouders 2017/2018 over statushouders staan vier speerpunten:

  • statushouders wijzen op het belang van het leren van de Nederlandse taal. Daarbij ligt de nadruk op ‘spreken’;
  • statushouders nog sneller aan werk en dus aan inkomen helpen. Zo zijn zij financieel onafhankelijk  en kunnen ze sneller inburgeren;
  • aanbieden van adequate hulp aan kinderen en volwassenen met trauma’s;
  • vroegtijdig aanbieden van extra ondersteuning bij kwetsbare groepen;

In 2018 zijn de speerpunten uitgewerkt en worden projecten gestart waardoor statushouders sneller de Nederlandse taal leren en sneller naar werk geleid kunnen worden (o.a. via geschikte lokale arbeidsplaatsen).