Wat willen we bereiken?

Dienstverlening sluit aan op de behoefte van de klant

We willen de dienstverlening inrichten op een manier die past bij de huidige tijd en toekomstbestendig is voor de komende 4 à 5 jaar. Op grond van het Estse e-Governance model vernieuwen we samen met vier andere gemeenten de gemeentelijke dienstverlening. We starten hiervoor in 2018 het programma ‘Maximale Dienstverlening’. Omdat dit direct verband houdt met de organisatieontwikkeling gaan we daar in de paragraaf bedrijfsvoering verder op in. Eén van de initiatieven betreft de ontwikkeling van een stem-app die wordt ingezet om te peilen wat onze inwoners van plannen en besluiten vinden.

Wat gaan we daarvoor doen?