Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
8.3.1Kwaliteit van dienstverlening
Geo-Informatie280.395-2.500277.895
Basis registratie personen (BRP)795.370-632.750162.620
Burgerlijke stand140.200-75.00065.200
Communicatie95.35095.350
TotaalKwaliteit van dienstverlening1.311.315-710.250601.065
Saldo van lasten en baten1.311.315-710.250601.065