Wat willen we bereiken?

We willen dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Dat bereiken we wanneer we:

  • het onderhoudsniveau van gebouwen en de openbare ruimte minimaal op het vastgestelde kwaliteitsniveau brengen en houden,
  • een gezond watersysteem hebben,
  • afvalstoffen scheiden en de hoeveelheid afval terugdringen.
Beleidsdoelen en prestaties